Giáo trình Công nghệ tế bào thực vật: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm: Chương 5 - Nuôi cấy tế bào trần; chương 6 - Nuôi cấy tế bào và chọn dòng tế bào; chương 7 - Nuôi cấy mô thực vật và vấn đề làm sạch virus ở thực vật. Để nắm rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình Công nghệ tế bào thực vật.

Từ khóa: Công nghệ tế bào thực vật, Công nghệ sinh học, Nuôi cấy tế bào trần, Nuôi cấy tế bào, Nuôi cấy mô thực vật

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2019 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận