Giáo trình Công nghệ tế bào thực vật: Phần 1

Công nghệ tế bào thực vật là một trong những công nghệ quan trọng của công nghệ sinh học, nó là nền tảng để nghiên cứu và áp dụng các công nghệ khác trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp. Giáo trình đưa tới bạn những nội dung chi tiết qua phần 1 sách gồm: khái quát về công nghệ tế bào thực vật; thu nhận và nuôi cấy phôi in vitro; nhân giống vô tính in vitro; nuôi cấy giao tử, tạo cây đơn bội in vitro.

Từ khóa: Công nghệ tế bào thực vật, Công nghệ sinh học, Phôi in vitro, Nhân giống vô tính in vitro, Nuôi cấy giao tử, Tạo cây đơn bội in vitro

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2019 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận