GIÁO TRÌNH: CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Công nghệ môi trường là tổng hợp các biện pháp vật lý, hoá học, sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động của con người. Công nghệ môi trường bao gồm các tri thức dưới dạng nguyên lý, quy trình và các thiết bị kỹ thuật thực hiện nguyên lý và quy trình đó

Từ khóa: Giáo trình, công nghệ môi trường, chuyên đề môi trường, hậu quả ô nhiễm môi trường, tài liệu chuyên ngành môi trường, xử lý lý học

pdf 64 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)