Giáo trình Cơ học đất - GS.TSKH. Trần Văn Chí (chủ biên)

Giáo trình Cơ học đất nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Tính chất, cách xác định ứng suất của đất, ổn định thấm của khối đất, cách xác định độ lún của nền công trình và áp lực đất lên tường chắn, xác định sức chịu tải của nền công trình, phân tích ổn định mái dốc, một số thí nghiệm hiện trường.

Từ khóa: Cơ học đất, Giáo trình Xây dựng, Ứng suất của đất, Ổn định thấm của khối đất, Độ lún nền công trình, Thí nghiệm Cơ học đất

pdf 309 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:37 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận