Giáo trình Cấp thoát nước

Nội dung Giáo trình cấp thoát nước: Những khái niệm cơ bản về cấp thoát nước, mạng lưới cấp thoát nước, cấp nước cho công trường xây dựng, hệ thống cấp nước bên trong nhà, khái niệm chung về thoát nước, hệ thống thoát nước bên trong nhà, thi công đường ống. Cuốn sách có ích cho sinh viên, giảng viên ngành cấp thoát nước.

Từ khóa: Cấp thoát nước, Hệ thống cấp thoát nước, Mạng lưới cấp nước, Thi công đường ống, Xây dựng dân dụng

pdf 116 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận