Giáo trình Cad3D

Bản vẽ 2D là tập hợp các đoạn thẳng và đường cong (đường tròn, cung trong, elip ) nằm trong mặt phẳng XY. Trong bản vẽ 3D ta thêm vào một trục Z. Mô hình 3D bắt đầu từ việc tạo mặt 2 1/2 chiều, dãng kung dây (Wireframe), bề mặt (surfaces) và cưới cùng là mô hình khói rắng (sollid).

Từ khóa: công nghệ thông tin, giáo trình card 3D, đồ họa vi tính, thiết kế 3d, lập trình flash, mô hình 3d, bản vẽ thiết kế

pdf 67 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận