Giáo trình: Bất Đẳng Thức Lượng Giác

Chuyên đề Bất đẳng thức lượng giác sẽ đưa bạn từ những bài toán dễ chứng minh đến những bài toán gay go phức tạp, từ các kĩ thuật cổ điển đến hiện đại. Tài liệu hệ thống các kiến thức, bài tập, kĩ thuật liên quan đến bất đẳng thức lượng giác, hệ thức. Tài liệu này tổng quát những kiến thức cơ bản cần có để chứng minh bất đẳng thức lượng giác...

Từ khóa: giáo trình toán học, sổ tay toán học, tài liệu học môn toán, Giáo trình, bất đẳng thức, lượng giác, đảng thức lượng giác

pdf 106 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận