Giáo Trình: Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình, cụ thể là ngôn ngữ C, sinh viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài dặt cụ thể trên máy. Tài liệu giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình cung cấp cho các học sinh sinh viên trường cao đảng công nghệ thông tin hệ thống bài tập, những kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình..

Từ khóa: giáo trình lập trình, lập trình máy tính, code lập trình, kinh nghiệm lập trình, ngôn ngữ lập trình, thủ thuật lập trình,

pdf 152 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận