Giáo trình ASP.NET nâng cao

Bạn có thể sử dụng các điều khiển Login của ASP.NET để xây dựng các hệ thống đăng ký người sử dụng cho wensite của mình, Bạn có thể sử dụng các Login Control để tạo form đăng nhập, đăng ký, thay đổi mật khẩu hay ghi nhớ mật khẩu trên Form. Khi chạy, trang sẽ hiển thị dòng chữ “Đây là trang web được bảo mật”
Để bảo mật cho trang web này bạn cần thiết lập hai cấu hình trên ứng dụng của bạn, cần cấu hình cả authentication và authorization.

Từ khóa: công nghệ thông tin, tin học ứng dụng, quản trị mạng, giáo trình ASP.NET nâng cao, ASP.NET Menbership, Mô hình hóa hệ thống

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:233 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận