Giáo tringh thực hành kỹ thuật số

Kỹ thuật số - kiểu tín hiệu và định dạng dữ liệu trong ngành điện tử, sử dụng các trạng thái rời rạc (khác với tương tự, dùng những thay đổi liên tục của tín hiệu).

Các tín hiệu số tồn tại như các chuỗi số theo thời gian. Thường sử dụng các bit (số) "0" và "1".

Từ số còn dùng để chỉ phương pháp lưu trữ dữ liệu ở dạng số (nhị phân). Ví dụ hình ảnh kỹ thuật số - nghĩa là hình được lưu trữ ở dạng số, tức các màu được mô tả bằng các bit.

Từ khóa: giáo trình, kỹ thuật số, vi xử lý, vật liệu điện tử, kỹ thuật điện tử, sách kĩ thuật

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:180 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 17

Đăng nhập để bình luận