Giám sát Đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát khảo sát

Khi một công trình xây dựng đã được đưa ra đấu thầu để thi công, các thủ tục trong tiến trình xây dựng đã hoàn tất, ta cần thống nhất một số thuật ngữ và một số khái niệm chuyên môn theo thông lệ, theo thông lệ Quốc tế, nhất là công tác Tư vấn Giám sát Xây dựng Công trình. Những định nghĩa khái niệm sau đấy được trích từ các dự án đấu thầu Quốc tế đã hoạt động trên đất nước ta từ 1990 đến nay.

Từ khóa: giám sát, khảo sát công trình, xây dựng, quản lý dự án

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 15

Đăng nhập để bình luận