GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

1. Các loại tranh chấp:
a. Tranh chấp nội bộ công ty:
Loại tranh chấp phát sinh:
Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty,
Giữa các thành viên công ty với nhau
liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty.

Từ khóa: kinh doanh thương mại, giải quyết tranh chấp, bài giảng marketing ngân hàng, tài liệu ngân hàng, quảng cáo cho ngân hàng, marketing sản phẩm

ppt 23 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận