Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Á Châu Đà Nẵng - Cầu Vồng

Ngân hàng bắt nguồn từ một công việc rất đơn giản là giữ các đồ vật quý cho những người chủ sở hữu nó, tránh gây mất mát. Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ một khoản tiền công. Khi công việc này mang lại nhiều lợi ích cho những người gửi, các đồ vật cần gửi ngày càng đa dạng hơn, và đa đại diện cho các vật có giá trị như vậy là tiền, dần dần, ngân hàng là nơi giữ tiền cho những người có tiền. Khi xã hội phát triển, thương mại phát triển, nhu cầu về tiền ngày càng lớn, tức là phát sinh nhu cầu vay tiền ngày càng lớn trong xã hội

Từ khóa: tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng Á Châu, tín dụng ngân hàng, thanh toán ngân hàng, giải pháp kinh tế, phương pháp huy động, huy động vốn

doc 57 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận