Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam phục vụ du lịch

Bài viết "Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam phục vụ du lịch" tập trung nghiên cứu nội dung phát triển làng nghề truyền thống phục vụ du lịch, một trong những hoạt động đã được khai thác trong nhiều năm qua dựa trên tiềm năng truyền thống của các địa phương (chủ yếu là vùng nông thôn) nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
Đăng nhập để bình luận