Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán

Bài viết nêu lên thực trạng, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020-2025.
Đăng nhập để bình luận