Ebook Xử lý tín hiệu và lọc số: Tập 1 - PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung

Ebook Xử lý tín hiệu và lọc số: Tập 1 đề cập những vấn đề khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu bao gồm biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền biến số n, trong miền z, trong miền tần số liên tục w, trong miền tần số rời rạc, ngoài ra chương 5 sẽ trình bày khá chi tiết hệ tổng hợp bộ lọc FIR pha tuyến tính.

Từ khóa: Xử lý tín hiệu, Xử lý tín hiệu và lọc số, Hệ thống rời rạc, Miền tần số rời rạc, Miền tần số liên tục, Bộ lọc FIR pha tuyến tính

pdf 216 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:13/09/2014 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận