Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

Xử lý tín hiệu số - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, số hóa tín hiệu tương tự, tín hiệu và hệ thống rời rạc, cấu trúc các bộ lọc số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Xử lý tín hiệu số, Số hóa tín hiệu tương tự, Hệ thống rời rạc, Cấu trúc bộ lọc số, Hệ thống ARMA, Dạng chéo của hệ thống MA

pdf 110 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận