Ebook Xử lý tín hiệu không gian và thời gian - Lý thuyết và mô phỏng (PGS.TS. Trần Xuân Nam)

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Xử lý tín hiệu không gian và thời gian - Lý thuyết và mô phỏng" do PGS.TS. Trần Xuân Nam chủ biên để nắm bắt được những nội dung về cơ sở về lập trình Matlab và lý thuyết mô phỏng, cơ sở lý thuyết kênh truyền và các phương pháp điều chế, các hệ thống phân tập và ăng-ten mảng thích nghi,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)