Ebook Xã hội học thế kỷ XX - Lịch sử và công nghệ: Phần 1

Ebook Xã hội học thế kỷ XX - Lịch sử và công nghệ: Phần 1 trình bày các nội dung về xã hội học kinh nghiệm (những năm 20-30), luận điểm trò chơi về văn hóa, sự xuất hiện của xã hội học Xô-Viết, xã hội học thời kì phát triển công nghiệp (những năm 50-60), xã hội học công nghiệp thống nhất, sự hình thành lý thuyết hành động xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)