Ebook Vật lý lý sinh y học: Phần 1

Cuốn sách "Vật lý lý sinh y học" do NXB Y học phát hành dùng làm tài liệu học tập trong đào tạo bác sĩ đa khoa. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Đơn vị đo lường một số quy luật cơ bản, chuyển động trong cơ thể, dao động và sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Vật lý lý sinh y học, Vật lý lý sinh, Đơn vị đo lường, Chuyển động trong cơ thể, Chuyển động của chất lỏng, Chuyển động của máu

pdf 200 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:15/05/2016 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)