Ebook Ứng dụng lý thuyết laze của sợi quang: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết laze sợi quang" trình bày các kiến thức 2 chương đầu bao gồm: Khái quát về laze, đặc tính của sợi quang, các loại sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Lý thuyết laze sợi quang, Laze sợi quang, Đặc tính của sợi quang, Đặc tính tán của sợi quang, Sợi quang duy trì sóng phản cực

pdf 161 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:18 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận