Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 2 - KTS. Hà Nhật Tân (biên dịch)

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản trong thiết kế cảnh quan, cách ghi chú và luyện nét vẽ. Xuyên suốt ebook là những ví dụ cụ thể của 1 đồ án thiết kế cảnh quan, đi từ sơ phác cho tới chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook dưới đây.
Đăng nhập để bình luận