Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 1 - KTS. Hà Nhật Tân (biên dịch)

Quyển sách này mang lại một cách tiếp cận thiết kế cảnh quan, phần lớn mang tính cấu trúc và logic. Sự kết hợp giữa hình học và tự nhiên làm nền tảng của cấu trúc và trở thành phương pháp tư duy về hình thức. Hướng tiếp cận đó khuyến khích sự dung hòa những ý nghĩa về hình học và tự nhiên, để đi xa hơn những ví dụ và hình ảnh được trình bày ở đây, và đưa lên những kinh nghiệm của bản thân, để phát triển sáng tạo hình thức. Được sử dụng như một phương tiện cho những ý tưởng mới, quyển sách là một điểm tựa có thể đưa bạn vượt ra ngoài chính nó. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook.
Đăng nhập để bình luận