Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tự học bảo mật và quản trị mạng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Căn bản về mạng không dây - Wireless, thiết lập mạng không dây, truy cập mạng máy tính ở mọi nơi với WinVNC, bảo vệ mạng, mạng tự phòng vệ, tường lửa dành cho các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Tự học bảo mật mạng, Quản trị mạng, Mạng không dây, Bảo vệ mạng, Mạng tự phòng vệ, Máy lưu trữ Web

pdf 186 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:43 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận