Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1

Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại mạng máy tính, thiết lập và định cấu hình cho một mạng LAN, cài đặt mạng LAN với hệ thống sử dụng nhiều hệ điều hành, mạng cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Tự học bảo mật mạng, Quản trị mạng, Phân loại mạng máy tính, Cài đặt mạng LAN, Mạng cục bộ, Mô hình Gateway cho IP

pdf 157 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận