Ebook Từ điển Văn học (Bộ mới): Phần 1

Từ điển Văn học (Bộ Mới) là công trình biên soạn của 106 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ Ngữ văn thuộc nhiều Trường đại học, Viện nghiên cứu trong cả nước. Cuốn sách công cụ tra cứu cần thiết, vừa phổ cập vừa chuyên sâu, giúp các đối tượng độc giả trong và ngoài nước tìm hiểu văn học Việt Nam và văn học thế giới. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

Từ khóa: Từ điển Văn học, Từ điển Văn học Việt Nam, Thuật ngữ Văn học, Thuật ngữ chuyên ngành Văn học, Điển tích Văn học, Tác phẩm văn học

pdf 1443 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận