Ebook Toán học siêu hay: Phần 2

Ebook Toán học siêu hay: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Hằng số Kaprekar, ảo thuật với con số, tổng của tổng, những mẹo hay cho phép nhân, hình vuông ma thuật, bẻ khóa mật mã,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Ebook Toán học siêu hay, Hằng số Kaprekar, Ảo thuật với con số, Tổng của tổng, Những mẹo hay cho phép nhân, Hình vuông ma thuật

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:67 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận