Ebook Tính toán kết cấu thép: Phần 2 - Nguyễn Văn Yên

Để tiếp nối phần 1 của ebook "Tính toán kết cấu thép" sau đây là phần 2 của ebook chứa nội dung của chương 6 khung nhà công nghiệp. Trong phần này trình bày kiến thức về khung nhà công nghiệp dùng cho ngành xâu dựng công nghiệp và dân dụng. Mời các bạn cùng tham khảo, tìm hiểu và nắm vững kiến thức để học tập thật tốt môn học này.

Từ khóa: Kết cấu thép, Tính toán kết cấu thép, Khung nhà công nghiệp, Xây dựng công nghiệp, Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng

pdf 55 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận