Ebook Thuật Marketing: Phần 1 - NXB Thế giới

Phần 1 ebook gồm các chương: Mục đích của hoạt động kinh
doanh, bốn phương thức
marketing thành công, ba câu hỏi chính về
marketing, nghiên cứu thị trường và
thông tin thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Đăng nhập để bình luận