Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính: Phần 1

Cuốn sách "Thiết kế mạch bằng máy tính" gồm có 8 chương, phần 1 của ebook sẽ bao gồm các chương: Mở đầu vào thiết kế vi mạch điện tử, cơ sở toán học, cơ sở của thiết kế logic, những khái niệm chung về mô hình hóa phần cứng, các phương pháp mô hình hóa logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Thiết kế mạch bằng máy tính, Ngôn ngữ mô hình hóa, Mô hình hóa mạch, Ngôn ngữ VHDL, Thiết kế logic, Mô hình hóa phần cứng

pdf 129 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:46 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận