Ebook Thiết bị đầu cuối thông tin - NXB Giáo dục

Thiết bị đầu cuối thông tin là môn học về các nguyên lý các phương pháp biến đổi tin của các thiết bị đầu cuối khác nhau, những vấn đề liên quan đến lượng thông tin nhìn được giới thiệu riêng ở giáo trình truyền hình. Sau đây là ebook "Thiết bị đầu cuối thông tin" có nội dung gồm 16 chương, ebook được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên khoa điện tử-viễn thông.

Từ khóa: Thiết bị đầu cuối thông tin, Thiết bị đầu cuối số liệu, Đầu cuối thông tin, Tín hiệu điện thanh, Điện báo truyền chữ, Điện tử viễn thông

pdf 148 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:13/09/2014 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận