Ebook Thi công kiến trúc cao tầng (Tập II - Thi công kết cấu chính): Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 Ebook Thi công kiến trúc cao tầng (Tập II - Thi công kết cấu chính) gồm các nội dung sau: Thi công kết cấu bằng cốp pha trượt, thi công lắp ghép kết cấu tấm lớn, thi công kết cấu lõi, thi công kết cấu nâng sàn, thi công kết cấu khối xây, thi công kết cấu thép.

Từ khóa: Thi công kiến trúc cao tầng, Thi công kết cấu chính, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu giàn khung, Thi công lắp ghép, Thi công kết cấu

pdf 458 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2015 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận