Ebook Sổ tay chọn máy thi công: Phần 1

Cuốn sách "Sổ tay chọn máy thi công" trình bày một số phương pháp cơ bản để chọn máy, liệt kê các thông số kỹ thuật của máy, đưa ra các chỉ tiêu năng suất của ca máy và mức tiêu hao nhiên liệu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

Từ khóa: Sổ tay chọn máy thi công, Chọn máy thi công, Máy xây dựng, Máy làm đất, Máy đào đất, Thông số kỹ thuật máy xây dựng

pdf 76 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2017 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận