Ebook Quản lý dự án xây dựng MS Project 2007: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản lý dự án xây dựng MS Project 2007" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đường găng, sơ đồ mạng, in ấn dự án, các ví dụ, văn bản pháp quy về đầu tư xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận