Ebook Phương pháp dạy học văn: Phần 3

Ebook Phương pháp dạy học văn: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp dạy học môn làm văn, phương pháp dạy học lý luận văn học ở phổ thông trung học, hoạt động ngoại khóa văn học ở phổ thông trung học, người giáo viên văn học, những năng lực nghiệp vụ của người giáo viên văn học phổ thông trung học, vấn đề tu dưỡng của người sinh viên ngữ văn ở các trường sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận