Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 1

Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những vấn đề chung của tâm lý ngôn ngữ học, cơ sở của tâm lý ngôn ngữ học, ngôn ngữ, lời nói và hoạt động lời nói, các quan điểm về nắm vững ngôn ngữ, mô hình tạo sinh câu, các mô hình ngữ pháp tạo sinh. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học, Tâm lý ngôn ngữ học, Cơ sở của tâm lý ngôn ngữ học, Mô hình tạo sinh câu, Mô hình ngữ pháp tạo sinh

pdf 195 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận