Ebook Những bí mật về chiến tranh Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

Phần 1 ebook "Những bí mật về chiến tranh Việt Nam" do NXB Công an nhân dân ấn hành gồm các nội dung: Con đường dẫn tới sự leo thang, kế hoạch khiêu khích, tham gia đội quân Lê Dương, các chuyến đi cùng Vann,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Đăng nhập để bình luận