Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook trình bày 2 chương 5 và chương 6 của ebook: Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn du lịch, xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch. Ở chương 5 các bạn sẽ nắm rõ chi tiết về quá trình chuẩn bị cho hướng dẫn tham quan du lịch, phương pháp cho việc hướng dẫn... Mời các bạn tham khảo phần 2 ebook để nắm rõ hơn về nội dung chi tiết.

Từ khóa: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan du lịch, Phương pháp hướng dẫn du lịch, hướng dẫn tham quan du lịch

pdf 120 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/11/2018 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận