Ebook Luyện tập phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não: Phần 1 - PGS.TS Dương Xuân Đạm

Nội dung ebook trình bày: đại cương về tai biến mạch máu não, một số điều cần chú ý về chăm sóc bệnh nhân tại nhà, phục hồi chức năng vận động tại nhà, theo dõi đánh giá giản đơn về phục hồi chức năng vận động, một số hình minh họa kỹ thuật phục hồi chức năng vận động. Sau đây là phần 1 của ebook.
Đăng nhập để bình luận