Ebook Kỹ thuật xử lý không khí ẩm: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật xử lý không khí ẩm" trình bày các nội dung: Không khí và không khí ẩm, tác động không khí ẩm và yêu cầu xử lý độ ẩm, đặc trưng khí hậu Việt Nam, tải ẩm, kỹ thuật xử lý ẩm không sử dụng thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.