Ebook Kiến trúc năng lượng và môi trường: Phần 1

Phần 1 cuốn "Kiến trúc năng lượng và môi trường"cung cấp cho người đọc các kiến thức: Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng, kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững, quy hoạch thiết kế trong công trình xây dựng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kiến trúc năng lượng , Công trình xây dựng, Môi trường trong công trình xây dựng, Kiến trúc sinh thái, Kiến trúc bền vững, Quy hoạch kiến trúc

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận