Ebook Hướng tới cộng đồng kinh tế Đông Á: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng tới cộng đồng kinh tế Đông Á", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, liên kết công nghệ và tăng trưởng kinh tế Đông Á; hội nhập tài chính và tiền tệ khu vực Đông Á; đẩy mạnh cải cách trong nước tới hội nhập khu vực Đông Á sâu hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận