Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Hỏi đáp về quyền của con người" tiếp tục giới thiệu đến các bạn những nội dung chính trong luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận