Ebook Dược lâm sàng đại cương (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dạng thuốc và cách dùng, xét nghiệm lâm sàng và nhận định kết quả, tương tác thuốc, nguyên tắc sử dụng kháng sinh, nguyên tắc sử dụng vitamin và chất khoáng, nguyên tắc sử dụng glucocorticoid, nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau.

Từ khóa: Dược lâm sàng đại cương, Dược lâm sàng, Xét nghiệm lâm sàng, Tương tác thuốc, Nguyên tắc sử dụng kháng sinh, Nguyên tắc sử dụng vitamin

pdf 121 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/10/2016 | Lượt xem:841 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 24

Đăng nhập để bình luận