Ebook Đồ án Cơ học đất - Nền móng: Phần 1

Cuốn sách “Đồ án Cơ học đất - Nền móng" được biên soạn nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào việc tính toán và thiết kế các giải pháp nền móng công trình. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

Từ khóa: Điều kiện Hợp đồng FIDI, Hợp đồng FIDI, Hợp đồng xây dựng, Thiết kế xây dựng, Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2017 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận