Ebook Đặt tên cho thương hiệu: Phần 1 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook gồm các chương: Tiếp tục hành trình của thương hiệu; Tại sao bạn cần có một thương hiệu mạnh; Bạn không thể xây dựng được một thương hiệu mạnh với một cái tên quá tệ; Nguyên tắc số 1 - Tên phải dễ đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Đăng nhập để bình luận