Ebook Cuộc cách mạng Giáo dục, Khoa học và Công nghiệp tại nước Đức thế kỷ XIX: Phần 2

Nước Đức thế kỷ 19 từ một dân tộc thất trận, lạc hậu đã vươn lên thần kỳ bằng ba cuộc cách mạng ngoạn mục nhất trong lịch sử: công nghiệp, giáo dục và khoa học, trở thành người khổng lồ trong lòng châu Âu, có những cống hiến to lớn cho thế giới. Tài liệu này giúp người đọc hiểu hơn về quá trình đi lên của nước Đức, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Nước Đức thế kỷ XIX, Cách mạng Giáo dục, Cách mạng khoa học, Cải cách giáo dục, Thành tựu khoa học, Lịch sử nước Đức

pdf 152 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:30 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận