Ebook Cuộc cách mạng Giáo dục, Khoa học và Công nghiệp tại nước Đức thế kỷ XIX: Phần 1

Tài liệu Cuộc cách mạng Giáo dục, Khoa học và Công nghiệp tại nước Đức thế kỷ XIX giới thiệu những thành tựu nổi bật nhất của dân tộc Đức trong thời kỳ dân tộc này được đánh thức, và trả lại những tự do nhất định để tích cực tham gia vào cuộc chấn hưng vĩ đại của đất nước. Tài liệu đã tái hiện lại một cách khái quát và đã đi sâu vào một số lĩnh vực cụ thể của cuộc sống của nước Đức thế kỷ XIX. Tài liệu này giúp bạn đọc hình dung được một đế chế đã ra đời và phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành trung tâm của châu Âu trên mọi lĩnh vực. Từ một quốc gia bình thước, Đức của thế kỷ XIX đã trở mình thành một nước đế quốc trẻ, bắt đầu lăm le các nước thuộc địa, bắt đầu những mầm móng âm mưu bá chủ thế giới bên cạnh sự nổi trội về thế và lực ở châu Âu lúc bấy giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Nước Đức thế kỷ XIX, Cách mạng Giáo dục, Cách mạng khoa học, Cải cách giáo dục, Thành tựu khoa học, Lịch sử nước Đức

pdf 149 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:26 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận