Ebook Công trình trạm thủy điện: Phần 1

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các công trình trên tuyến dẫn nước thủy điện bao gồm: Cửa lấy nước của trạm thủy điện, bể lắng cát của công trình thủy điện, công trình dẫn nước của trạm thủy điện; ống dẫn nước áp lực trạm thủy điện, nước và và các chế độ chuyển tiếp của trạm thủy điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận