Ebook Cơ sở hóa học phối trí: Phần 1 - TS. Nguyễn Thanh Hồng

Phần 1 cuốn sách "Cơ sở hóa học phối trí" trình bày các nội dung của 4 chương đầu tiên bao gồm: Mở đầu, các thông tin chung về liên kết hóa học trong các hợp chất phức, các phản ứng của phần tử phức, các kiểu cơ bản của hợp chất phức. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận